נדרשים להגשת תביעה לנכות כללית? אנו ממליצים גם לכם להסתייע בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי, על מנת להגן על מלוא זכויותיכם לאורך כל שלבי הגשת התביעה.

הגשת תביעה לנכות כללית, נועדה לאפשר לתובע/ת להסתייע בקצבה חודשית המשולמת לבעלי הזכאות בגין אובדן כושר העבודה שלהם ולא על הנכות עצמה. בנקודה זו, חשוב לציין שאובדן כושר עבודה בשיעור נמוך מ-50% אינו מזכה בקבצה החודשית. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לניהול התביעה מול הביטוח לאומי במסגרת קבלת שירותים משפטיים על ידי עו"ד נכות כללית ביטוח לאומי.

תביעה לנכות כללית  מה חשוב לדעת?

כל תביעת נכות כללית נבחנת בשני שלבים, השלב הראשון, נבחנת דרכת הנכות הרפואית של מגיש התביעה וזאת לצרכי קביעת אחוזי נכות רפואית. במידה והתובע עומד בתנאי הסף לעניין דרגת הנכות הרפואית, נבחנת לגביו דרגת אי כושר העבודה. חשוב לציין שדרגת אי כושר העבודה היא זו הקובעת בפועל האם התובע יהא זכאי לקצבת נכות כללית או לא.

תנאי הזכאות

על מנת להיות זכאים לקצבת נכות כללית, בהתאם לחוק הביטוח לאומי, המבוטח נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

  • דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות ו/או בשיעור של 40% לאחד מסוגי הליקויים שלגביהם נקבעה נכות בשיעור של 25%
  • קבלת שכר עבודה הנמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק

 

במידה ומתקיימים התנאים הנ"ל ובמקרים בהם נקבע כי יכולת ההשתכרות של התובע ירדה ב-50% לפחות, אזי, נקבעת לגביו דרגת אי כושר עבודה באחד משיעורי הזכאות לקבלת קצבה חודשית בסכום משתנה בהתאם למצבו האישי – משפחתי של התובע, כאשר תוספת תלויים משוקללת בגובה הקצבה והיא משולמת עובר בן/בת זוג ועד 2 ילדים מתחת לגיל 18.

שיעור הקצבה נכון לשנת 2024

בדומה לכל קצבה אחרת המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, גם קבצת נכות כללית מתעדכנת בתחילת כל שנה אזרחית בהתאם לקבוע בחוק, כאשר שיעורי הקצבה נכון לתחילת 2024 הם כדלקמן:

  • דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 75% ו/או 100% מזכה בקצבה מלאה בסך של 4,291 ש"ח
  • דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 74% מזכה בקצבה חלקית בסך של 2,925 ₪
  • דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 65% מזכה בקצבה חלקית בסך של 2,636 ₪
  • דרגת אי כושר עבודה בשיעור של 60% מזכה בקצבה חלקית בסך של 2,476 ₪

 

חשוב לדעת: בנוסף לסכום הקצבה הנקבעת בהתאם לדרגת אי כושר העבודה שנקבעה ומצבו האישי – משפחתי של התובע, מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור נכות רפואית של מעל 90% זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה, זאת בנוסף לזכאות לקבלת הנחות במיסי עירייה (ארנונה ומים) ועוד. הגנה על מלוא זכויותיכם מתאפשרת במסגרת ליווי מקצועי של עורך דין ביטוח לאומי המתמחה בתהליכי מיצוי זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי ובפרט בתהליכי תביעה לנכות כללית.

קצבת נכות כללית גם לאחר גיל פרישה

על פי החוק, כל נכה שנקבעה לגביו זכאות לקצבת נכות כללית חודשית עוד טרם הגיעו לגיל פרישה, יהא זכאי לקבלת הקצבה גם לאחר הגיעו לגיל פרישה, וזאת בתנאי ששיעור הקצבה גבוה מסכום קצבת אזרח ותיק. במקרים אלו, מקבל הקצבה הנמצא בגיל פרישה זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק בסיסית בתוספת סכום המשלים לסכום קצבת הנכות הכללית אותה הוא היה מקבל בטרם הגיעו לגיל פרישה.

תביעה לנכות כללית? רק בליווי עורך דין

ברוב המקרים, מומלץ להסתייע בשירותיו המשפטיים של עו"ד ביטוח לאומי, בשלב מקדים ככל הניתן, עוד לפני הגשת התביעה, זאת לצרכי בירור ראשוני של נסיבות המקרה אשר הוביל להגשת התביעה ולצרכי הערכת סיכויי קבלת קצבת נכות כללית. בנוסף, קבלת הייעוץ בטרם הגשת מסמכי התביעה לביטוח לאומי, תאפשר לכם לקבל הכוונה בכל הנוגע לסוגי המסמכים הרלוונטיים לעניין התביעה אותם תדרשו לצרף לכתב התביעה וזאת לצד סיוע בכל הנוגע למילוי טפסי התביעה.

לאחר הגשת התביעה, עורך הדין יכין אתכם לקראת התייצבותכם בפני הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי ובמידת הצורך יפנה אתכם לקבלת חוות דעת רפואית באמצעות רופא מומחה שאינו מטעם המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, עורך הדין יסייע לכם במקרים בהם תדרשו להגיש ערר על החלטת הביטוח הלאומי לדחות את תביעתכם לקבלת נכות כללית וינהל עבורכם את הטיפול בתיק התביעה.