תביעתכם לביטוח לאומי נדחתה? אינכם שבעי רצון מהחלטות הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בעניינכם? זה הזמן לדעת הכול על זכאותכם להגשת ערר.

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי, יכול להיעשות באמצעות אחד משלושה סוגים שונים של ועדות ערר, ועדת ערר שעניינה אחוזי נכות כללית רפואית, ועד ערר שעניינה דרכת אי כושר ו-ועדת ערר לשירותים מיוחדים. מעבר לועדות ערר אלו, המוסד לביטוח לאומי מאפשר לכלל המבוטחים להגיש ערור על כל החלטה של פקיד התביעות בנושאים נוספים. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא מידע כללי על אופן הגשת ערר לכל אחת משלושת וועדות הערר העיקריות: ועדת ערר נכות רפואית, ועדת ערר אי כושר ו-ועדת ערר שירותים מיוחדים.

עורך דין ועדת ערר בעניין נכות רפואית

כל תובע שנקבע לגביו כי הנכות הרפואית שלו עומדת על פחות מ-80% ו/או נקבע בעבורו דרגת אי כושר הפחותה מ-74%, רשאי להגיע ערר על החלטת הוועדה הרפואית. הגשת הערר במקרים אלו, נעשית באמצעות ועדת ערר רפואית אותה יש להגיש תוך 60 יום ממועד קבלת ההועדה הראשונה בדבר אחוזי הנכות שנקבעו לתובע. חשוב לציין שהחלטת ועדת הערר הרפואית הינה סופית וניתן יהיה לערער עליה רק באמצעות הגשת שאלת חוק לבית הדין לענייני עבודה.

ועדת ערר בעניין דרגת אי כושר

כל תובע שנקבע לגביו שהוא אינו איבד את כושר השתכרותו ו/או איבד פחות מ-50% מכושר ההשתכרות ו/או תובע שנבקעה לגביו דרגת אי כושר שאינה עולה על 74%, רשאי להגיש ערר ולהתייצב בפני ועדת ערר לאי כושר, זאת תוך 60 יום ממעוד קבלת ההודעה הראשונה בדבר דרגת אי כושר העבודה שנקבעה לגביו. גם במקרים אלו, ההחלטה של ועדת הערר הינה סופית וניתן יהיה לערער עליה רק באמצעות הפניית שאלת חוק לבית הדין לענייני עבודה.

עורך דין עדת ערר לעניין שירותים מיוחדים

כל תובע שאינו שבע רצון מגובה הקבצה אשר אושרה לו ו/או כל תובע שקיבל דחייה בנוגע לתביעתו ו/או כל תובע שאינו שבע רצון מקביעת התאריך בו הוא זכאי לקצבה כזו או אחרת מטעם המוסד לביטוח לאומי, רשאי להגיש ערעור בעניין שירותים מיוחדים במידה והוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

  • התובע הינו בעל 60% לפחות של נכות רפואית בגינה הוא מקבל קצבת נכות כללית
  • התובע הינו בעל 75% לפחות של נכות רפואית והוא אינו מקבל קצבת נכות כללית
  • התובע היה זכאי לקבלת קצבת שירותים מיוחדים בטרם הגיעו לגיל פנסיה

במידה ומתקיים אחד או יותר מהקריטריונים המופיעים לעיל, התובע יידרש להגשת הערעור תוך 90 יום ממועד קבלת ההחלטה בעניינו.

היוועצות עם עורך דין לפני ועדות ערר

תהליך מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, מומלץ שייעשה מלכתחילה באמצעות ליווי משפטי מצד עורך דין ביטוח לאומי העוסק ומתמחה בנושא. באופן זה, תוכלו להגן על מלוא זכויותיכם לצורך מיצוי הזכויות עד תום. היוועצות מקדימה עם עורך הדין במקרים אלו, מומלץ שתעשה עוד בטרם הגשת התביעה. יחד עם זאת, גם במקרים בהם תביעתכם נדחתה ו/או אינכם שבעי רצון מההחלטה שהתקבלה, הינכם רשאים לפנות לשירותיו של עורך דין לצורך הגשת הערר וניהול תהליך הערעור.

חשוב לציין ששכר הטרחה לעורך דין ביטוח לאומי מעוגן בחוק, לכן, אין כל סיבה עניינית לכך שלא תשכרו את שירותיו של עורך דין ביטוח לאומי כבר בשלבי הגשת התביעה. במידה ולא עשיתם זאת ותביעתכם נדחתה, עדיין לא מאוחר ואנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין בהקדם.

עורך דין ועדת ערער בעל ניסיון רב בתחום ישמח לעמוד לרשותכם ולשרותכם בכל עת. עוק