על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, כל אזרח ישראלי המוצא את עצמו נפגע, פיזית או נפשית, מפעולת איבה כזו או אחרת, עשוי להיות זכאי לקבלת תגמולים והטבות מטעם המוסד לביטוח לאומי, לרבות, תגמולי נכות חודשיים וסיוע כלכלי בתחומי החיים השונים ביניהם: טיפולים רפואיים, דיור, תעסוקה, לימודים וכדומה.

נפגעי פעולות איבה ביטוח לאומי – הכרה בפעולות איבה

פגיעה איבה על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, מוגדרת בהתאם למקרים הבאים:

  • כלל המקרים בהם הפגיעה הינה כתוצאה מפעולת לחימה ו/או פעולת כוחות אויב של מדינת ישראל
  • כלל המקרים בהם הפגיעה הינה כתוצאה ממעשה אלימות ו/או טרור אשר בוצעו על ידי ערבים כנגד יהודים ו/או ישראלים
  • כלל המקרים בהם הפגיעה הינה כתוצאה ממעשה אלימות ו/או טרור אשר בוצעו על ידי יהודים כנגד ערבים

בהתאם לכך, כלל האזרחים שנגרם להם ו/או לרכושם נזק כלשהוא בפעולת איבה, עשויים להיות זכאים לקבלת זכויות ופיצויים לאחר שהאירוע בו הוא נפגעו/רכושם ניזוק, יוכר כפועלת איבה. ברוב המקרים, הרשויות הן אלו הפונות מיוזמתן אל ציבור הנפגעים לצרכי ההכרה כנפגעי פעולות איבה. יחד עם זכות, במקרים בהם הליך ההכרה אינו נעשה ביוזמת הרשות, הנפגע רשאי לפנות מיוזמתו אל הרשות הרלוונטית, כאשר המוסד לביטוח לאומי מטפל בעניין פגיעות פיזיות ו/או נפשיות ואילו רשות המיסים מטפלת בעניין נזק אשר נגרם לרכוש.

הגשת תביעה בגין פגיעה בפעולת איבה

את התביעה לביטוח לאומי מצד מי שנפגע באופן פיזי/נפשי בפעולת איבה, יש להגיש תוך שנה מיום הפגיעה, באמצעות מילוי טופס ביטוח לאומי ייעודי, אותו ניתן למלא באופן ידני או מקוון. לטופס זה, יש לצרף כל מסמך המעיד על קבלת טיפול רפואי/נפשי בעקבות הפגיעה לצד אישור ממשטרת המשטרה/צה"ל בדבר גרימת נזק/פגיעה כתוצאה מפעולת לחימה / איבה. חשוב לציין שאישור זה נדרש רק במקרים בהם לא היו נפגעים רבים באותו אירוע בגינו מוגשת התביעה.

לאחר מסירת התביעה, המוסד לביטוח לאומי מפנה את הבקשה לרשות המאשרת מטעם משרד הביטחון, כאשר החלטת הרשות אמורה להימסר תוך 3 חודשים מיום הגשת התביעה, זאת למעט מקרים בהם הרשות ראשית להאריך את מועד מסירת תשובתה מסיבות מיוחדות. חשוב לציין שהכרה באירוע בגינו מוגשת התביעה כפעולת איבה, מהווה תנאי מקדים והכרחי לצורך קבלת מלוא ההטבות של נפגעי פעולות איבה.

מיצוי זכויות לנפגעי פעולות איבה

בדומה לכל תהליך מיצוי אחר מול המוסד לביטוח לאומי, גם נפגעי פעולות איבה רשאים להסתייע בשירותיו של עורך דין ביטוח לאומי לצורך מיצוי כלל זכויותיהם על פי חוק, זאת לנוכח העובדה שהזכאות לתגמולים והטבות כאלו ואחרות לנפגעי פעולות איבה, היא נגזרת מדרגת הנכות הנקבעת לאותו אדם על ידי הוועדה רפואית ומתוך הקביעה כי מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה.

חשוב לציין שזכויות ביטוח לאומי לנפגעי פעולות איבה כוללות בין היתר מענק חד פעמי ו/או קצבה חודשית לכל החיים, גם במקרים בהם הפגיעה אינה משפיעה על יכולותיו האישיות של הנפגע לעבוד. זאת לצד זכאות לתגמול עבור טיפול רפואי לנפגעי פעולות איבה והטבות נוספות כגון: הנחה בארנונה, הנחה בתעריפי התחבורה הציבורית, מימון לימודים אקדמאיים וקבלת דמי קיום במהלך הלימודים, הנחה במס רכישה, הנחה בחברת החשמל וזכויות נוספות בהתאם לדרגת הנכות.

לפיכך, על מנת להגן על מלוא זכויותיכם כנפגעי פעולות איבה, קיימת חשיבות רבה להיוועצות מוקדמת ככל האפשר עם עורך דין העוסק ומתמחה בליווי תהליכי הגשת תביעה לביטוח לאומי ומיצוי זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי.