הגשת תביעה לביטוח לאומי, היא הגדרה כללית לסוגי תביעות שונות שנועדו לצרכי מיצוי ומימוש זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי בתחומים שונים, לרבות, תביעות נכות כללית, תביעות בגין תאונות ומחלות עבודה, תביעות גמלה לילד נכה, תביעות דמי תאונה, תביעות גמלה לאימהות וילדים, תביעות גמלה לנפגעי פעולות איבה, תביעות גמלה לבני ובנות הגיל השלישי ועוד.

שימו לב – כל סוגי התביעות לביטוח לאומי, ניתנות אומנם להגשה באופן עצמאי על ידי המבוטח/ת ו/או מי מטעמו, אך ברוב המוחלט של המקרים, מומלץ ואף חשוב להסתייע בשירותי עורך דין ביטוח לאומי, על מנת להבטיח לעצמכם מיצוי מלא של כל זכויותיכם הביטוחיות אל מול המוסד לביטוח לאומי.

תביעה ביטוח לאומי – מה חשוב לדעת?

הגשת תביעה לביטוח לאומי נעשית באמצעות מילוי והגשה של טפסים ייעודים על פי סוג התביעה הנחוצה, זאת לצד צירוף מסמכים רלוונטיים, ביניכם, מסמכים רפואיים, תלושי שכר, ייפוי כוח ועוד. בסיום תהליך הגשת התביעה, תתקבל החלטה בעניינכם, כאשר בחלק לא מבוטל של המקרים ובעיקר במקרים של הגשת תביעה לנכות כללית, תדרשו להתייצב בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שבהתאם להמלצותיה תקבע עבורכם דרגת הנכות במידה וכפועל יוצא מכך שיעורי הקצבה להם אתם זכאים.

במקרים בהם לא תימצאו זכאים לקבלת קצבה/גמלה ו/או במקרים בהם שיעורי הקצבה/גמלה שנקבעו לכם אינם משביעי רצון בעיניכם, תוכלו לערער על המלצותיה של הועדה הרפואית ו/או החלטת המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, עומדת בפניכם הזכות לדרוש בדיקה רפואית מחדש במידה וחלפו לפחות שישה חודשים ממועד הקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי בענייניכם.

עורך דין ביטוח לאומי להגשת תביעה לנכות כללית

הגשת תביעה לנכות כללית, מומלץ שתעשה בסיוע וליווי מקצועי – משפטי של עורך דין ביטוח לאומי, על מנת להגן ולממש את מלוא זכויותיכם הביטוחיות אל מול המוסד לביטוח לאומי, כאשר בדומה לכל סיוע משפטי אחר, מומלץ להיוועץ עם עורך הדין מוקדם ככל האפשר. ליווי וסיוע משפטי באמצעות עורך דין המתמחה בניהול תהליכי תביעה ביטוח לאומי, כולל:

  • בירור ראשוני מולכם בכל הנוגע לנסיבות התביעה
  • סיוע והכוונה בכל הנוגע לאיסוף מסמכים נדרשים לצרכי הגשת תביעה
  • סיוע והכוונה בכל הנוגע מילוי והגשה של טפסי תביעה ביטוח לאומי
  • הכנה מוקדמת להתייצבות המבוטח/ת בוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי
  • הפנייה לרופא מומחה לצרכי בדיקה חיצונית שלא מטעם המוסד לביטוח לאומי
  • מעקב אחר החלטת הביטוח לאומי והמשך פעילות בהתאם להחלטה המתקבלת – במידת הצורך, הגשת ערר על החלטת הביטוח לאומי ו/או המלצות הועדה הרפואית
 

הגשת ערער על החלטת הביטוח לאומי

הגשת ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי ו/או המלצות הועדה הרפואית, מומלץ שתעשה תוך 60 יום מיום קבלת התשובה בענייניכם. יחד עם זאת, חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי אינו דוחה ערערים שהוגשו גם בתוך 90 יום מיום מתן התשובה בענייניכם.

הגשת ערר במקרה של תביעת נכות כללית, מתאפשרת לגבי שני סוגי החלטות:

  1. כל החלטה בה נקבע כי כושר העבודה אינו נפגע ו/או אבד בפחות ב-50%
  2. כל החלטה בה נקבע כי דרגת אי כושר העובדה אינו עולה על 74%
 

שימו לב – בכל המקרים בהם הוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי כושר העבודה, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שזו נקבעה על ידי פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת: אף על פי שחוק הביטוח לאומי קובע כי הגשת ערער על החלטת הוועדה הרפואית מתאפשרת רק במקרים בהם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית, בית המשפט קבע כי ניתן להגיש ערער גם במקרים בהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר.

בכל אותם מקרים בהם הגשת הערער אינה קשורה לדרגת אי כושר העבודה, ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך שישה חודשים מהיום בו התקבלה החלטה בענייניכם ו/או תוך 12 חודשים במידה והגשת הערעור נעשית לבית הדין האזורי לענייני עבודה.

אם גם אתם נדרשים להגשת סוג כזה או אחר של תביעה ביטוח לאומי, אנו ממליצים גם לכם להיוועץ מוקדם ככל האפשר עם עורך דין ביטוח לאומי למיצויי זכויותיכם  ולהבטיח לעצמכם סיוע מקצועי והכוונה משפטית לאורך כל שלבי הגשת התביעה.